Метадычнае аб'яднанне настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Вернуться в раздел МО


 … Там, дзе ёсць ты, - пагоднее,     
  Дзе няма – там зімова.     
  Будзь для ўдзячных паходняю,     
  Беларуская мова!     
  Рыгор Барадулін.  
Метадычнае аб'яднанне наста?нiка?  беларускай  мовы i лiтаратуры – гэта калектыў аднадумцаў

Люп Людміла Артураўна, катэгорыя вышэйшая, педагагічны стаж 23 гады.

Ва УА “Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй №1” працуе настаўнікам беларускай мовы і літаратуры з 1 верасня 1992 года.

Узначальвае МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры. Штогод з’яўляецца членам журы (ІІ) абласнога этапу Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры, уваходзіць у творчую групу настаўнікаў, якія рыхтуюць каманду вобласці да Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры; праводзіць заняткі ў летнім лагеры “Алімпіец”, арганізаваным для вучняў - алімпіяднікаў Магілёўскай вобласці, бярэ актыўны ўдзел у канферэнцыях і семінарах.

Была членам атэстацыйнай камісіі ў час атэстацыі Ліцэя БРУ, акрэдытацыі “Магілёўскай дзяржаўнай гімназіі №1” і акрэдытацыі УА “Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй“. Распрацавала праект па ўкараненні праграмы развіцця камунікатыўных уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы на матэрыяле нацыянальнай культурна-гістарычнай спадчыны. Двойчы была пераможцай І этапу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь” у 2009 і ў 2010 гг. Урокі-падарожжы, урокі-педмайстэрні, урокі-дыспуты, урокі-інтэлектуальныя спаборніцтвы, урокі-вернісажы вучнёўскіх праектаў дапамагаюць даць глыбокія веды, пашырыць кругагаляд вучняў, развіваюць іх камунікатыўныя здольнасці.

Плённая праца настаўніцы адзначана ўзнагародамі ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

Грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама за поспехі ў навучанні і выхаванні вучняў, 2003 г;

Ганаровая грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама за высокія паказчыкі ў развіцці алімпіяднага руху, 2004 г;

Грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі і высокі прафесіяналізм, 2005 г;

Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую работу па навучанні і выхаванні падрастаючага пакалення, 2009 г;

Спецыяльны дыплом Магілёўскага аблвыканкама за высокія дасягненні ў рэспубліканскай алімпіядзе па вучэбных прадметах, 2009 г.

У 2009/2010 н.г. вучаніца Люп Л.А. Целеш Дар’я стала пераможцай ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды і таму атрымала 100 балаў на ЦТ, гэтая ж вучаніца была ўзнагароджана дыпломам на алімпіядзе краін садружнасці “Беларусь і Расія: духоўная і гістарычная еднасць”. Доўгаль Дзмітрый Аляксандравіч – першы пераможца Рэспубліканскай алімпіяды, падрыхтаваны Люп Л.А, –  цяпер выкладчык МДУ імя А.А.Куляшова, малады вучоны-мовазнавец, пастаянны трэнер Магілёўскай абласной каманды алімпіяднікаў.

У 2011 годзе да Дня Маці на рэспубліканскім канале БТ быў паказаны сэжэт пра Люп Л.А. як мнагадзетную маці і настаўніцу, якая дасягнула высокіх паказчыкаў у прафесіі.

Артыкулы пра педагагічную дзейнасць лепшых настаўнікаў Ліцэя (і Люп Л.А. у тым ліку) змешчаны ў кнізе“Нарысы гісторыі адукацыі Магілёўшчыны”

Мяцёлкiна Святлана Мiхайла?на - наста?нiк вышэйшай катэгорыi, бакала?р педагагiчных навук, педагог высокага прафесійнага ўзроўню.

З 1997 года працуе ва УА “Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1”.

Святлана Міхайлаўна працуе творча і нестандартна, дасканала валодае тэхнікай і методыкай сучаснага ўрока. У сваёй дзейнасці педагог выкарыстоўвае розныя прыёмы і падыходы да перадачы і засваення ведаў: элементы ўніверсітэцкай і інфармацыйна-камунікацыйнай тэхналогіі, а таксама тэхналогіі праблемнага і праектнага навучання.

С.М.Мяцёлкіна імкнецца стварыць на занятках спрыяльныя ўмовы для ўключэння ўсіх дзяцей у вучэбную дзейнасць, развіцця іх пазнавальных здольнасцей і крытычнага мыслення. Для гэтага настаўніца звяртаецца да багатага дыферэнцаванага паўрочнага матэрыялу (індывідуальных рознаўзроўневых тэстаў, творчых і даследчых заданняў), які дапамагае паспяхова засвойваць новыя і актуалізаваць назапашаныя веды.

Выкарыстоўвае розныя формы актывізацыі пазнаваўчай дзейнасці ліцэістаў, інфармацыйна-камп’ютарныя тэхналогіі на ўроках мовы і літаратуры, праводіць вялікую выхаваўчую працу па прадмеце (прагляд кінафільмаў, экскурсіі, наведванне тэатра, цікавыя мерапрыемствы і акцыі на Тыднях беларускай мовы і літаратуры ў ліцэі).

Мяцёлкіна С.М. мае сваю сістэму працы. Настаўніца распрацавала наступныя дапаможнікі: “Метадычныя рэкамендацыі для паступлення ў ліцэй на філалагічны профіль”,

“Сінтаксіс і пунктуацыя.Тэматычны трэнажор” (на матэрыяле аповесці У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”),

“Дапаможнік па беларускай літаратуры для вучняў 11? класа” (крытыка),

“Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына…” (Жыццё і творчасць Янкі Купалы), “Беларускі Дудар” (па творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча),

“Вывучэнне біяграфіі пісьменніка ў школе”( дапаможнік для настаўнікаў і вучняў)

“Фанетыка. Тэарэтыка-практычныя матэрыялы”,

“Лексікаі фразеалогія. Зборнік тэарэтыка-практычных матэрыялаў”,

“Марфемная будова і словаўтварэнне.Дапаможнік па беларускай мове”  і іншыя.

Мяцёлкіна С.М. ахвотна дзеліцца сваім вопытам – друкуе метадычныя матэрыялы ў рэспубліканскім часопісе “Беларуская мова і літаратура”.

Публікацыі ў рэспубліканскім друку:

“Вывучэнне п’есы Кандрата Крапівы “Хто смяецца апошнім” (тэставы кантроль, 10 клас)/ “Беларуская мова і літаратура”, №3, 2007 г.

«Беларускі Дудар» (літаратурна-музычная кампазіцыя па творчасці В.Дуніна-Марцінкевіча, 9 клас) \ «БМЛ», №2, 2008 г.

“Прыметнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. 10 клас”/ «БМЛ» №2, 2010 г.

Лінгвістычная гульня-конкурс “Юныя лексіколагі” (10-11 класы)/ «БМЛ»,  №10, 2011 г.

Тэматычны кантроль па тэме “Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны” (10 клас)/ «БМЛ», №1, 2012 г.

Якуб Колас: крыжаванкі (займальны матэрыял)/ «БМЛ»,  №12, 2012 г.

З мэтай развіцця і падтрымкі цікавасці школьнікаў да вывучэння беларускай мовы, літаратуры і мовазнаўства Святлана Міхайлаўна штогод займаецца арганізацыяй на базе ліцэя інтэлектуальнага конкурсу “Буслік”.

Апантаная настаўніца ўзначаліла калектыў ліцэйскай газеты «Лицейское времечко» (якая выпускаецца на рускай і беларускай мовах) і згуртавала вакол сябе таленавітых падлеткаў. Юныя карэспандэнты пад яе кіраўніцтвам спасцігаюць асновы журналістыкі, вучацца разважаць, аналізаваць, пішуць пра тое, чым жыве Ліцэй №1, штомесяц рыхтуюць выпускі газет.

Вучні Мяцёлкінай С.М. бяруць удзел у разнастайных творчых конкурсах, інтэрнэт-алімпіядах (да юбілею У.Караткевіча), інтэрнэт-конкурсе “Чытацкая культура і культура чытання”, маюць дыпломы на раённых, гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх этапах прадметнай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры, паспяхова здаюць ЦТ, экзамены ў ВНУ, з’яўляюцца пераможцамі конкурсу навукова-даследчых работ. Настаўніца і сама з’яўляецца пераможцай абласнога конкурсу, прысвечанага юбілею В.Дуніна-Марцінкевіча.

Узнагароды

2004 - ганаровая грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама

2005 - грамата Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А. Куляшова

2008 - ганаровая грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама

2009прэмія Магілёўскага аблвыканкама  за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы пераможцаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах

2009прэмія спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў

2010прэмія Магілёўскага аблвыканкама за высокія дасягненні ў падрыхтоўцы пераможцаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах

2010грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі  Беларусь

2013 - ганаровая грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама

2015 - ганаровая грамата ліцэя

Дасягненні вучняў на алімпіядах:

2 дыпломы і 2 заахвочваючыя водгукіна заключным этапе рэспубліканскай прадметнай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры (Міхута М., Іванова П., Сачэк Т., Латышава Д.);

9 дыпломаў на абласных этапах;

23 дыпломы на раённых і гарадскіх этапах.

Дасягненні вучняў на разнастайных конкурсах:

дыплом І ступені на рэспубліканскім конкурсе “Дзень Зямлі” (Башарымава А.)

дыплом ІІ ступені на рэспубліканскім конкурсе “Дзень Зямлі” (Марыскіна Л., Асіпцова А., Сідарок Д.)

дыплом І ступені на “Беларускім пяціборстве” (Дзенісевіч С.)

дыплом ІІІ ступені на абласным конкурсе творчых работ, прысвечаным М.Багдановічу (Улякова У.)

перамога ў інтэрнэт-конкурсе “Чытацкая культура і культура чытання” (Асіпцова Я., Падрабінкіна А.)

дыплом пераможцы конкурсу чытальнікаў вершаў на Дні пісьменства ў Рагачове (Падрабінкіна А.)

дыплом ІІ ступені на абласным конкурсе навукова-даследчых работ (Кандрашова В.)

дыплом навукова-практычнай канферэнцыі “Маладая навука-2017” (Кандрашова В.)

дыплом конкурсу паэтычнага майстэрства “БрамаМар” (Падрабінкіна А.)

дыплом ІІІ ступені на ХVІ абласной практычнай канферэнцыі даследчых работ вучняў і студэнтаў “Інтэлект-2018” (Кандрашова В.)

дыпломы  інтэлектуальнага  конкурсу “Буслік” (Салаўёў С., Бондзікава Г., Пракошына А., Шэбетава Т., Крышнёва А., Рудкоўская А., Кандрашова В., Джавукцян К., Фядосава В., Афанасьева К., Багрудзенка І., Кісялёва Л. ...)


Казлова Любоў Мікалаеўна – настаўнік першай катэгорыі, педагог-псіхолаг.

Педагагічны стаж 10 гадоў.

З 2002 года працуе ва УА “Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1”

Выкладае беларускую мову і літаратуру ў 11 “В” класе, дзе з’яўляецца класным кіраўніком. Праводзіць шмат экскурсій і пазакласных мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне цікавасці да прадмета і на сплачэнне вучнёўскага калектыву. Індывідуальны падыход да кожнага і паглыбленне ў псіхалогію вучняў дазваляюць зрабіць урокі не толькі цікавымі, але і эфектыўнымі.

Настаўніцай сабраны разнастайныя матэыялы для падрыхтоўкі да ЦТ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Філімоненка Наталля Пятроўна – настаўнік першай катэгорыі. Педагагічны стаж 16 гадоў.

З 2003 года працуе ва УА “Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1” .

 У 1998 годзе скончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны каледж. У 2003 годзе атрымала дыплом з адзнакай  МДУ імя А.А. Куляшова. 

Працу ў Ліцэі пачынала як выхавацель і класны кіраўнік.

У 2018 /2019 навучальным годзе выкладае беларускую мову і літаратуру ў  10 і 11 класах фізіка-матэматычнага, хіміка-біялагічнага, фiлалагiчнага і гістарычнага накірункаў.

Прадмет стараецца выкладаць цікава, з выкарыстаннем разнастайных дыдактычных матэрыялаў, фільмаў, прэзентацый. Розныя формы правядзення ўрокаў, элементы і прыёмы тэхналогіі модульнага навучання спрыяюць  асэнсаванаму засваенню матэрыялу, павышаюць культуру самастойнай працы. Настаўніца  падтрымлівае цікавасць вучняў да роднай мовы і літаратуры правядзеннем урокаў з элементамі гульняў, часта выкарыстоўвае міжпрадметныя сувязі  з гісторыяй Беларусі, краязнаўствам, этнаграфіяй беларусаў.

Дасягненні вучняў на алімпіядах:

5 дыпломаў на раённых і гарадскіх этапах.

Узнагароды

2015 - ганаровая грамата ліцэя

2016 - ганаровая грамата ўпраўлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры


Вернуться в раздел МО